• หลักสูตร Google for Teacher & Staff
16-17 ก.ค. 58  เวลา 09.00-16.00 น. (อบรม 2 วัน)

  • สิ่งที่ต้องนำมาด้วย
อุปกรณ์โน้ตบุ๊คที่ลงเบราเซอร์ Google Chrome เวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุดเรียบร้อยแล้ว
● บัญชี Google Apps for Education
● แผนการสอน หรือ เอกสารในรูปแบบไฟล์ Digital ต่างๆ ที่ปกติต้องแจกให้กับนักศึกษา
● การเข้าถึง Internet
● Optional : อุปกรณ์มือถือ หรือ แท็บเล็ต (ถ้ามี) โดยหากเป็น iOS หรือ Android สามารถลงโปรแกรมเช่น Google Drive, Google Docs                ,Google Sheet, Google Slide, Google Classroom, Google+, Google Hangout มาไว้ก่อน )

  • รายละเอียดและเนื้อหาการอบรม
16 ก.ค. 2558  : การทำงานร่วมกัน (Collaboration Day) 

เวลา

รายละเอียด

9:00-10.30

     ลงทะเบียน + เตรียมความพร้อมเรื่อง บัญชีการเข้าใช้งาน Google Apps for Education

10.30-10.45

     พักรับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00

     แนะนำโครงการ Google for Education และเครื่องมือ Google Apps for Education

     แนะนำการเข้าถึง Google Drive

     ทำงานนำเสนอร่วมกันด้วย Google Slide

     สร้างเอกสารการเรียนการสอนบน Google Docs

     การแบ่งปันไฟล์เอกสาร และ Comment งานบนเอกสาร

     การดาวน์โหลดไฟล์ Google Docs เป็นไฟล์ในนามสกุลอื่น

     การแปลงไฟล์เอกสาร และดูประวัติการแก้ไขเอกสาร

12:00-13:00

          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30

     ใช้ Google Spreadsheet แสดงผลการเรียนได้สะดวกขึ้น

     การใช้ Google Drive จากมือถือหรือ Tablet (iOS/Android/Window)

14.30-14.45

พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 -16:00

     สร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form

     การตรวจข้อสอบนักเรียนด้วย Add-on Flubaroo

     สร้าง Folder ห้องเรียนของเรา บน Google Drive

     แบ่งปันความรู้ Tip การใช้งาน Google โดยทั่วไป

     สรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้17 ก.ค. 2558  : 
การสร้างชั้นเรียนออนไลน์ และการสื่อสาร 


เวลา

รายละเอียด

9:00-10.30

     สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom

     วิธีการเข้าห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียน

     การโพสประกาศบน Google Classroom

     การสั่งการบ้านอัตนัย และ ตรวจการบ้านให้คะแนนด้วย Google Classroom

     แนะนำแอพพลิเคชัน Google Classroom บนมือถือ iOS/Android

10.30-10.45

     พักรับประทานอาหารว่าง

10:45-12:00

     การใช้งาน Google+ Community เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learner)

     การโทรวีดิโอพร้อมกันหลายคนด้วย Google Hangout

     การถ่ายทอดสดและอัดวิดีโอYoutube ด้วย Hangout on Air

12:00-13:00

          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30

     การใส่กิจกรรมต่างๆลงในปฏิทิน Google Calendar

     การนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน Google Calendar

     ไม่พลาดการนัดหมายด้วย การตั้งค่าให้ Google Calendar แจ้งเตือนกิจกรรมผ่าน SMS ฟรี

14.30-14.45

พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 -16:00

     การสร้างปฏิทินใหม่สำหรับห้องเรียน

     การแชร์ปฏิทินให้เป็น Public

     แบ่งปันความรู้ Tip การใช้งาน Google โดยทั่วไป

     สรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้
  • หลักสูตร Google for Early Adopter
           
          17-18 ส.ค. 58  เวลา 09.00-16.00 น. (อบรม 2 วัน)

  • รายละเอียดและเนื้อหาการอบรม
17 ส.ค. 2558  :