วิธีการถ่ายโอนข้อมูลจาก E-mail เดิม

1. ทำการ Login เข้าไปที่ Gmail.com โดยใช้เมล์เดิมของมหาวิทยาลัย 
 2. กรอกรหัสผ่าน รหัสผ่านจะเป็น "รหัสบัตรประจำประชาชน" ของแต่ละบุคคลโดยสามารถเปลี่ยนรหัสได้หลักจากทำการ Login เสร็จเรียบร้อย


3. จากนั้นไปที่ตั้งค่าเพื่อเริ่มทำการถ่ายโอนข้อมูลจากเมล์เดิม
4. เลือกที่แท็บ "บัญชี"  จากนั้นที่การเลือกที่ "เพิ่มบัญชีจดหมาย POP3 ของคุณ"5.
 กรอกที่อยู่อีเมล์ พิมพ์ "pop3@msu.ac.th"   แล้วกด "ขั้นตอนต่อไป"6. ใส่ "อีเมล์เดิม" ของมหาวิทยาลัยฯ แต่ต้องเพิ่ม "@staff.msu.ac.th" เช่น "example.a@msu.ac.th" ก็จะเป็น "example.a@staff.msu.ac.th" และ "รหัสผ่านเดิม" จากนั้นเลือกที่ "เก็บสำเนาของข้อความที่ดึงออกมาไว้บนเซิร์ฟเวอร์" เซิร์ฟเวอร์ POP เลือกอื่นๆ จากนั้นใส่หมายเลขไอพีดังนี้ "202.28.32.18" แล้วกด "เพิ่มบัญชี"

7. จากนั้นรอสักครู่จะแสดงหน้าต่างยืนยันการเพิ่มบัญชี กด "เสร็จสิ้น" 


 
8. แสดงหน้าต่างการทำงานซึ่งจะแสดงข้อความ "กำลังตรวจสอบจดหมาย" โดยขั้นตอนนี้จะทำการคัดลอกเมล์เดิม (mail.msu.ac.th) มาเก็บไว้ยังเมล์ใหม่       ที่เป็นของ Google9. ผลการคัดลอกเมล์โดยเมล์จะค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับเมล์เดิมของเราที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน เสร็จเรียบร้อยสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจากอีเมล์เดิม Comments