ขั้นตอนการซิงค์ข้อมูล Gmail เข้ากับ iOS

                1. เลือกที่ "การตั้งค่า"                                               2. เลือกที่ "เมล์ รายชื่อ ปฏิทิน"

https://sites.google.com/a/msu.ac.th/gapps/get-start/sync/1.png
https://sites.google.com/a/msu.ac.th/gapps/get-start/sync/2.png                 3. เลือกที่ "เพิ่มบัญชี"                                              4. เลือกบัญชีใช้งานจาก "Google"   

https://sites.google.com/a/msu.ac.th/gapps/get-start/sync/3.png https://sites.google.com/a/msu.ac.th/gapps/get-start/sync/4.png 
                5. ใส่อีเมล์และรหัสผ่านและเลือก"ลงชื่อเข้าใช้งาน"         6. เลือก "ยอมรับ"

https://sites.google.com/a/msu.ac.th/gapps/get-start/sync/5.png  https://sites.google.com/a/msu.ac.th/gapps/get-start/sync/6.png 
                7. กำหนดการตั้งค่าการซิงค์และ"บันทึก"                      8. เมื่อเสร็จขั้นตอนจะปรากฎชื่ออีเมล์ที่ได้ระบุไว้

https://sites.google.com/a/msu.ac.th/gapps/get-start/sync/7.png  https://sites.google.com/a/msu.ac.th/gapps/get-start/sync/8.png