ขั้นตอนการซิงค์ข้อมูล Gmail เข้ากับ Android


                1. เลือกที่ "ตั้งค่า"                                                    2. เลือกที่ "บัญชีและการซิงค์"

  https://sites.google.com/a/msu.ac.th/gapps/get-start/android/2.jpg?attredirects=0 
               3. เลือกที่เครื่องหมาย "+"                                         4เลือกบัญชีใช้งานจาก "Google"

https://sites.google.com/a/msu.ac.th/gapps/get-start/android/3.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/a/msu.ac.th/gapps/get-start/android/4.jpg?attredirects=0 
               5. เลือกบัญชี "ที่มีอยู่"                                              6ใส่อีเมล์และรหัสผ่าน จากนั้นเลือก " 
 
"

https://sites.google.com/a/msu.ac.th/gapps/get-start/android/5.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/a/msu.ac.th/gapps/get-start/android/6.jpg?attredirects=0 
               7. เลือก "ตกลง"                                                     8. กรุณารอสักครู่

https://sites.google.com/a/msu.ac.th/gapps/get-start/android/7.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/a/msu.ac.th/gapps/get-start/android/8.jpg?attredirects=0 

               9. เลือก " 
 
"                                                10. กำหนดการตั้งค่าการซิงค์ข้อมูลแล้วเลือก" 
 
"

https://sites.google.com/a/msu.ac.th/gapps/get-start/android/9.jpg?attredirects=0  https://sites.google.com/a/msu.ac.th/gapps/get-start/android/10.jpg?attredirects=0 

             11. เมื่อเสร็จขั้นตอนจะปรากฎชื่ออีเมล์ที่ได้ระบุไว้  

https://sites.google.com/a/msu.ac.th/gapps/get-start/android/11.jpg?attredirects=0 

Comments