วิธีการแทรกภาพจากไดรฟ์ Google Drive. (การใช้งานระบบอีเมล์)

วิธีการแทรกไฟล์ภาพจากไดรฟ์ (Google Drive)

วิดีโอ YouTube

วิธีการแทรกไฟล์ภาพโอยการอัปโหลด

วิดีโอ YouTube


วิธีการแทรกภาพโดยใช่ URL

วิดีโอ YouTube

วิดีโอขั้นตอนการแทรกลิ้ง เว็ป.mp4


วิดีโอขั้นตอนการแทรกลิ้งอีเมล.mp4