วิธีการเปลี่ยน Password

1. ทำการ Log in เข้าสู่ระบบจากนั้นทำตามขั้นตอน หมายเลข 1, 2

https://sites.google.com/a/msu.ac.th/gapps/chengpassword/11770422_1011455745541664_81257479_o.jpg


2. เลือกที่ "การลงชื่อเช้าใช้และการรักษาความปลอดภัย" 

https://sites.google.com/a/msu.ac.th/gapps/chengpassword/11768736_1011455742208331_4011489_o.jpg


3. เลือกที่ "รหัสผ่าน"

https://sites.google.com/a/msu.ac.th/gapps/chengpassword/11768597_1011455738874998_1777229850_o.jpg

4. ใส่รหัสผ่านเดิม (รหัสเลขบัตรประจำตัวประชาชน) แล้วกด "ลงชื่อเข้าใช้"5. ทำการใส่ "รหัสผ่านใหม่ที่เราต้องการ อย่างน้อย 8 ตัวอักษร" พร้อมทำการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง


6. ทำการกด "เปลี่ยนรหัสผ่าน" เป็นอันเสร็จเรียบร้อยวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน E-mail...