วิธีการเปลี่ยนภาษา

     โดยปกติแล้วระบบเมล์ของ Google Apps For Education จะมีค่าพื้นฐานหรือเริ่มต้นเป็นภาษาอังกฤษ หากท่านใดถนัดในการใช้งานก็ไม่ต้องทำการเปลี่ยน แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนภาษาก็สามารถทำได้ดังนี้..

1. หลังจากที่ทำการ Log in เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ทำการเลือกที่ตารางเล็กด้านบนมุมด้านขวา จากนั้นเลือกที่ "My account"


 2. เลือกที่ "Language & Input Tools" ในแท็บของ Account Preferences


 3. คลิกเลือกที่ช่อง Language เลือกที่ ภาษาที่แสดงอยู่


 4. เลือกที่รุปดินสอบ ด้านขวามือ

 

5. เลือกภาษาที่ต้องการจากในตัวอย่างจะเลือกเป็น "ภาษาไทย"


 
6. เสร็จเรียบร้อยการเปลี่ยนภาษาในการใช้งานระบบเมล์


Comments