วิธีการตรวจสอบเมล์ ของ Google Apps For Education


1. เปิด Web Browser แล้วเข้าไปที่ www.ccservice.msu.ac.th  หรือ คลิกที่นี้  เลือกเข้าสู่ระบบบริการออนไลน์2. ทำการ Log in เข้าสู่ระบบ โดยนิสิตและบุคลากร Username จะไม่เหมือนกัน3. ทำการเลือกที่ Google Apps For Education ในเมนูด้านซ้ายมือดังภาพ4. ระบบจะทำการแสดง Username และ Password สำหรับใช้ ในการ Login เข้าใช้งาน Google Apps For Education

Comments