วิธีการเปลี่ยนภาษา

1. ทำการ Login G-mail ภายใต้โดเมนของ MSU (อีเมล์ MSU เดิม และรหัสผ่านเป็น "รหัสบัตรประจำตัวประชาชน" ) จากนั้นเลือกที่ตารางเล็กๆ จะปรากฏ รายการของแอพพลิเคชั่นขึ้นมาให้ ทำการเลือกที่  "My Account"

2. ทำการเลือกที่ "Language & Input Tools Accessibility"

3. เลือกที่ สัญลักษณ์ "  >  "
4. เข้าสู่หน้าจอการกำหนดภาษา ทำการเลือกที่รูป ดินสอ ด้านข้าง
5. กำหนดภาษาที่ท่านต้องการ (ในตัวอย่างจะทำการเลือกเป็นภาษาไทย)
6. เสร็จสิ้นการกำหนดภาษา เลือกที่ปุ่มลูกศร เพื่อกลับดูผลการทำงานของการตั่งค่าภาษา7. ผลการทำงาน


Comments